Баштанська міська рада

Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки Генеральний план з планом зонування території м. Баштанка Миколаївської області

Шановні жителі міста Баштанка!

29 листопада розпочалися роботи щодо громадського обговорення стратегічної екологічної оцінки Генерального плану з планом зонування території міста Баштанка.

Інформація про замовника СЕО:

56101, м. Баштанка, вул. Героїв Небесної Сотні, 38

Баштанська міська  рада Баштанського району Миколаївської області.

Вид та основні цілі документу державного планування (ДДП) та його зв’язок з іншими ДДП:

Документація державного планування ‒ Генеральний план з планом зонування території м. Баштанка Миколаївської області є документацією з просторового планування на місцевому рівні.

Основною ціллю розроблення документації з просторового планування на місцевому рівні є відображення поточного стану соціального та економічного розвитку в м. Баштанка Баштанського району Миколаївської області.

Містобудівна документація включає в себе цифровий кадастр, розвиває функціональне зонування і враховує стратегії і плани загальнонаціонального і місцевого розвитку (Схема планування території Миколаївської області (затверджена рішенням Миколаївської обласної ради від 21 листопада 2008 року №21).

Те, якою мірою ДДП визначає умови для здійснення діяльності або надання документів дозвільного характеру на реалізацію видів діяльності та об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля, у тому числі інформацію щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів:

Генеральний план з планом зонування території м. Баштанка Миколаївської області передбачається розміщення сільськогосподарських підприємств та виробництв  V, IV, III класів санітарної класифікації.

Заплановані об’єкти відносяться до другої категорія видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля. Процедуру оцінки впливу на довкілля здійснити у відповідності до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

Ймовірні наслідки:

а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення – незабезпечення централізованим водопостачанням та водовідведенням, забруднення водних ресурсів, накопичення відходів та незадовільний стан полігонів твердих побутових відходів, забруднення грунтових вод від скидів сільськогосподарських підприємств та виробництв;

б) для територій з природоохоронним статусом – відсутні;

в) транскордонні наслідки, у тому числі для здоров’я населення – відсутні.

Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі, якщо ДДП не буде затверджено:

Не передбачаються.

Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час СЕО:

Не передбачаються.

Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання ДДП:

Облаштування ділянок водопровідних споруд з бурінням нових свердловин, прокладка мереж водопостачання по території населеного пункту, улаштування локальних очисних споруд комунальної каналізації, улаштування локальних очисних споруд виробничої каналізації, відведення поверхневого стоку з територій населених пунктів у понижені ділянки рел’єфу з попереднім очищенням на пісколовках для затримання нерозчинних домішок, запровадження системи роздільного збору побутових відходів.

Пропозиції до структури та змісту СЕО:

Виконати відповідно до вимог ДСТУ-Н Б Б.1.1-10:2010 «Настанова з виконання розділів «Охорона навколишнього природного середовища» у складі містобудівної документації» та вимог частини другої ст. 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

 

Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції та строки їх подання:

Начальник відділу, головний архітектор Баштанської ОТГ – Сириця Леонід Миколайович.

  • моб. (096) 58-96-760,
  • е-mail: bachtmistobud@gmail.com

56101, м. Баштанка, вул. Героїв Небесної Сотні, 38 Баштанська міська рада Баштанського району Миколаївської області.

Міський голова                                                                             І. РУБСЬКИЙ

Залишити відповідь