Баштанська міська рада

Про проведення медичних оглядів працівників

        Баштанське відділення Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Миколаївській області звертає особливу увагу на своєчасне проходження періодичних оглядів працівників певних категорій, що відповідає наказу Міністерства охорони здоров’я «Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів праівників певних категорій» від 21.05.2077 № 246 (далі – наказ МОЗ № 246).

Відповідно до  ст. 17 Закону України «Про охорону праці» (http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2694-12 http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2801-12/page) роботодавець зобов’язаний за свої кошти забезпечити фінансування та організувати проведення попереднього (під час прийняття на роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, щорічного обов’язкового медичного огляду осіб віком до 21 року. За результатами періодичних медичних оглядів у разі потреби роботодавець повинен забезпечити проведення відповідних оздоровчих заходів. Медичні огляди проводяться відповідними закладами охорони здоров’я, працівники яких несуть відповідальність згідно із законодавством за відповідність медичного висновку фактичному стану здоров’я працівника. Відповідно до п. 2.17 наказу МОЗ № 246 визначено: «За результатами періодичних медичних оглядів (протягом місяця після їх закінчення) Комісія оформляє заключний акт за формою, зазначеною у додатку 9, який складається у шести примірниках – один примірник залишається в закладі охорони здоров’я, що проводив медогляд, інші надаються роботодавцю, представнику профспілової організації або вповноваженій працівниками особі, профпатологу, закладу державної санітарно – епідеміологічної служби, робочому органу виконавчої дирекції Фонду. З переліком шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу, при роботі з якими обов’язковий попередній (періодичні) медичний огляд працівників та переліком робіт, для виконання яких є обов’язковим         попередній (періодичні) медичний огляд працівників більш детально можна ознайомитись в додатках 4 та 5 до п 2.6 наказу МОЗ №246.(або завантажити цей лінк: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0846-07/page2)

Нагадуємо, що саме власники та керівники підприємств, установ і організацій несуть відповідальність за своєчасність проходження своїми працівниками обов’язкових медичних оглядів та за шкідливі наслідки для здоров’я населення, спричинені допуском до роботи осіб, які не пройшли обов’язкового медичного огляду.

За більш детальною інформацією про своєчасне проходження періодичних медичних оглядів працівників та інших питань з охорони праці звертайтесь до Баштанського відділення Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Миколаївській області за телефонами (05158) 25979, (05158) 27276, (05158) 25207.

 

Страховий експерт з охорони праці Олексієнко О.В.

 

Залишити відповідь