Баштанська міська рада

Повідомлення щодо результатів громадських обговорень заяви про визначення обсягу СЕО проекту документу державного планування населеного пункту Добре»

Баштанська міська рада повідомляє наступне:

09 листопада 2018 року розпочалася процедура громадського обговорення заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки генерального плану населеного пункту Добре Баштанського району Миколаївської області поєднаного з планом зонування території зі зміною меж.

Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки була оприлюднена на офіційному веб-сайті http://bashtanka.org.ua/ від 09.11.2018 року.

Відповідно до п. 6 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», заяви про визначення обсягу СЕО по одній копії на паперових носіях та в електронному вигляді були подані до управлінь охорони здоров’я та  екології та природних ресурсів Миколаївської обласної державної адміністрації.

Строк громадського обговорення заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки, відповідно до ст. 10 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»,  встановлений 15 днів з дня оприлюднення заяви (23.11.2018 року).

Протягом встановленого строку зауважень та пропозицій громадськості  до замовника не надходило.

Баштанська міська рада отримала пропозиції від Управління екології та природних ресурсів Миколаївської обласної державної адміністрації від 20.11.2018 року №01-04/3415-04 та Управління охорони здоров’я Миколаївської обласної державної адміністрації від 21.11.2018 року №7148-17-18 до заяви про визначення обсягу СЕО проекту Генерального плану населеного пункту поєднаного з планом зонування території села Добре Баштанського району Миколаївської області.

Враховуючи отримані пропозиції від місцевих служб:

Баштанська міська рада вирішила врахувати наступні пропозиції:

 1. Здійснити аналіз та оцінку поточного стану довкілля території населеного пункту та представити прогнозні зміни цього стану.
 2. Визначити ймовірні наслідки можливих впливів на стан довкілля, оцінити величину й значимість впливів і ризиків, розробити заходи спрямовані на запобігання та мінімізацію негативних впливів і посилення позитивних впливів.
 3. У складі містобудівної документації здійснити розрахунок потреби у озеленених територіях загального користування та запланувати відповідні території в межах населеного пункту.
 4. Розробити заходи зі зменшення впливу від автотранспорту, а саме: ремонт, реконструкція, утримання доріг у нормальному стані; удосконалення поперечного профілю вулиць, створення спеціальних смуг зелених насаджень; поліпшення параметрів вулиць в плані та поздовжньому профілі.
 5. Розробити спеціальні шумозахисні заходи на відстані не менше 50 м від осі крайньої залізничної колії до прилеглої території житлової та громадської забудови з використанням шумозахисного озеленення або інших шумозахисних та природоохоронних заходів.
 6. Розроблення комплексу заходів з рекультивації частини території в межах населеного пункту.
 7. Розроблення комплексу заходів з рекультивації існуючого сміттєзвалища, що розташоване за межами населеного пункту з півночі, санітарно-захисна зона якого потрапляє на території прилеглої житлової забудови та порушує вимоги ДСП 173-96.
 8. Врахувати та аналізувати підходи у сфері поводження з відходами, що визначені Національною стратегією управління відходами в Україні до 2030 року, затвердженою розпорядженням Кабінету Міністрів України від 08.11.2017 року №820-р.
 9. Провести геологорозвідувальні роботи, щодо пошуку водоносних горизонтів, придатних для використання з метою забезпечення питного водопостачання.
 10. Провести дослідження обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря з визначення їх санітарно-захисних зон та прогнозований вплив на забруднення атмосферного повітря стаціонарними джерелами, розробляти заходи зі зменшення негативного впливу на навколишнє середовище.
 11. Здійснення процедури оцінки впливу на довкілля виконати відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».
 12. Враховуючи те, що в межах населеного пункту в наявності водні об’єкти – стави, визначати розмір та межі прибережних смуг, згідно ст. 88 Водного Кодексу України. В подальшому розробити проект землеустрою щодо визначення меж прибережної захисної смуги водного об’єкту, проектні рішення, що покладені у документації з просторового планування повинні бути враховані при наступному розроблені цього проекту, згідно п. 14.4.1 ДБН Б.2.2-12:2008.
 13. Враховуючи наявність процесів руйнації берегів, розробити комплекс заходів проти руйнації берегів.

Баштанська міська рада вирішила відхилити наступні пропозиції:

 1. Враховуючи відсутність зсувних процесів розроблення комплексу заходів протизсувних процесів не має потреби.
 2. Враховуючи відсутність полігону твердих побутових відходів поблизу с. Добре та проектні рішення містобудівної документації, в результаті якої прийняте рішення щодо складування ТПВ на території існуючого полігону ТПВ поблизу м. Баштанки, тому проводити дослідження місця складування твердих побутових відходів та визначати рівень екологічної безпеки будуть внесені до складу заходів при складанні звіту зі СЕО м. Баштанка.

Відповідальний спеціаліст:

Начальник відділу, головний архітектор Баштанської об’єднаної територіальної громади – Сириця Леонід Миколайович, моб +380965896760 е-mail: bachtmistobud@gmail.com

56101, м. Баштанка, вул. Героїв Небесної Сотні, 38, Баштанська міська  рада Баштанського району Миколаївської області.

 

Міський голова                                                                     І. РУБСЬКИЙ

Залишити відповідь