Консультації з громадськістю

 

Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки Генерального плану населеного пункту Добре Баштанської міської ради Баштанського району Миколаївської області поєднаного з планом зонування території зі зміною меж »

Інформація про замовника СЕО:

56101, м. Баштанка, вул. Героїв Небесної Сотні, 38, Баштанська міська рада Баштанського району Миколаївської області.

Вид та основні цілі документу державного планування (ДДП) та його зв’язок з іншими ДДП:

Документація державного планування – Генеральний план поєднаний з планом зонування території населеного пункту Добре Баштанського району Миколаївської області є документацією з просторового планування на місцевому рівні.

Основною ціллю розроблення документації з просторового планування на місцевому рівні є відображення поточного стану соціального та економічного розвитку в с. Добре Баштанського району Миколаївської області.

Містобудівна документація включає в себе цифровий кадастр, розвиває функціональне зонування і враховує стратегії і плани загально-національного і місцевого розвитку (Схема планування території Миколаївської області (затверджена рішенням Миколаївської обласної ради від 21 листопада 2008 року №21.

Те, якою мірою ДДП визначає умови для здійснення діяльності або надання документів дозвільного характеру на реалізацію видів діяльності та об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля, у тому числі інформацію щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів:

Генеральним планом поєднаним з планом зонування території населеного пункту Добре Баштанського району Миколаївської області передбачається розміщення сільськогосподарських підприємств та виробництв V, IV, III класів санітарної класифікації.

Заплановані об’єкти відносяться до другої категорія видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля. Процедуру оцінки впливу на довкілля здійснити у відповідності до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

Ймовірні наслідки:

а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення – незабезпечення централізованим водопостачанням та водовідведенням, забруднення водних ресурсів, накопичення відходів та незадовільний стан полігонів твердих побутових відходів, забруднення ґрунтових вод від скидів сільськогосподарських підприємств та виробництв;

б) для територій з природоохоронним статусом – відсутні;

в) транскордонні наслідки, у тому числі для здоров’я населення – відсутні.

Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі, якщо ДДП не буде затверджено:

Не передбачаються.

Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час СЕО:

Не передбачаються.

Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання ДДП:

Облаштування ділянок водопровідних споруд з бурінням нових свердловин, прокладка мереж водопостачання по території населеного пункту, улаштування локальних очисних споруд комунальної каналізації, улаштування локальних очисних споруд виробничої каналізації, відведення поверхневого стоку з територій населених пунктів у понижені ділянки рельєфу з попереднім очищенням на пісколовках для затримання нерозчинних домішок, запровадження системи роздільного збору побутових відходів.

Закриття кладовища, що вичерпало свій територіальний ресурс із подальшим зменшенням санітарно-захисної зони до 100 м після завершення кладовищного періоду (ДСанПіН 2.2.2.028-99).

Розробити та затвердити Схему санітарного очищення населеного пункту (вимоги статей 21, 35-1 Закону України «Про відходи»).

Пропозиції до структури та змісту СЕО:

Виконати відповідно до вимог ДСТУ-Н Б Б. 1.1-10:2010 «Настанова з виконання розділів «Охорона навколишнього природного середовища» у складі містобудівної документації» та вимог частини другої ст. 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції та строки їх подання:

Начальник відділу, головний архітектор Баштанської об’єднаної територіальної громади – Сириця Леонід Миколайович, (096) 589-67-60,

e-mail: bachtmistobud@gmail.com.

56101, м. Баштанка, вул. Героїв Небесної Сотні, 38 Баштанська міська рада Баштанського району Миколаївської області.

Міський голова                                                                             І. РУБСЬКИЙ

Повідомлення про проведення громадського обговорення Стратегії комунікації у сфері європейської інтеграції на 2018‒2021 роки »

 1. Орган виконавчої влади, який проводить обговорення:

Баштанська міська рада

 1. Питання або назва проекту акту, винесеного на обговорення:

СТРАТЕГІЯ комунікації у сфері європейської інтеграції на 2018‒2021 роки

 1. Альтернативні варіанти вирішення питання:

‒ схвалення Стратегії комунікації у сфері європейської інтеграції на 2018‒2021 роки без зауважень;

‒ схвалення Стратегії комунікації у сфері європейської інтеграції на 2018‒2021 роки із урахуванням отриманих пропозицій та зауважень.

 1. Спосіб забезпечення участі в обговоренні представників визначених соціальних груп населення та заінтересованих сторін:

‒ публікація Стратегії комунікації у сфері європейської інтеграції на 2018‒2021 роки на офіційному веб-сайті Баштанської міської ради у розділі «Консультації з громадськістю».

 1. Соціальні групи населення та заінтересовані сторони, на які поширюватиметься дія прийнятого рішення:

‒ органи виконавчої влади та місцевого самоврядування;

‒ організації громадянського суспільства;

‒ мешканці Баштанської міської об’єднаної громади.

 1. Можливі наслідки проведення в життя кожного альтернативного рішення для різних соціальних груп населення та заінтересованих сторін:

‒ забезпечення свідомої підтримки широкими верствами населення України процесів європейської інтеграції як здійснення перетворень у державі, які орієнтовані на досягнення політичної стабільності, розвитку демократії, дотримання верховенства права, поваги до прав людини та основоположних свобод, гендерної рівності і недискримінації;

‒ впровадження в Україні соціальних стандартів держав ‒ членів ЄС;

‒ підвищення рівня підтримки суспільством стратегічної мети України ‒ вступу до ЄС.

 1. Місце, час проведення заходів з громадського обговорення, реєстрація учасників:

Громадське обговорення відбудеться 27 грудня 2018 р. о 15.00 у залі засідань міської ради за адресою: 56101 м. Баштанка, вул. Героїв Небесної Сотні, 38. Початок реєстрації учасників о 14.40.

 1. Поштова та електронна адреса, строк і форма подання письмових пропозицій та зауважень:

Пропозиції (зауваження) подаються за формою додатку до 25 грудня 2018 року в письмовій формі за адресою: вул. Героїв Небесної Сотні, 37 (ІІ поверх РДА, каб. «Відділ з питань засобів масової інформації та зв’язків з громадськістю виконавчого комітету міської ради») або на електронну адресу bashtanka.zmi@ukr.net.

 1. Консультації з питань, що виноситься на громадське обговорення, надаються

‒ за адресою: вул. Героїв Небесної Сотні, 37 (ІІ поверх РДА, каб. «Відділ з питань засобів масової інформації та зв’язків з громадськістю виконавчого комітету міської ради»);

‒ або за тел.: (05158) 2 70 67.

 1. Прізвище, ім’я, по батькові відповідальної особи:

Начальник відділу з питань ЗМІ та зв’язків з громадськістю ‒ Виноградова Олена Григорівна.

 1. Строк і спосіб оприлюднення результатів обговорення:

Звіт за результатами обговорення буде оприлюднений на офіційному веб-сайті Баштанської міської ради у розділі «Консультації з громадськістю» не пізніше, ніж за два тиждень після закінчення обговорення.

Повідомлення проведення консультацій з громадськістю щодо затвердження логотипу Баштанської міської об’єднаної територіальної громади »

Шановні мешканці Баштанської об’єднаної територіального громади!

Доводимо до Вашого відома, що відповідно до розпорядження міського голови від 15.11.2018 № 220-р «Про проведення консультацій з громадськістю щодо затвердження логотипу Баштанської міської об’єднаної територіальної громади» розпочинаються електронні консультації з метою вивчення громадської думки щодо створення логотипу Баштанської міської об’єднаної територіальної громади.

Проголосувати за логотип Ви можете до 5 грудня 2018 року на офіційному веб-сайті Баштанської міської ради у розділі «Консультації з громадськістю» за посиланням Анкета.

Довідки за телефоном 2-66-30, 2-70-67.

Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки Генеральний план з планом зонування території м. Баштанка »

Оприлюднено 29.11.2018р. о 11:26 Інформація про замовника СЕО:

56101, м. Баштанка, вул. Героїв Небесної Сотні, 38

Баштанська міська  рада Баштанського району Миколаївської області.

Вид та основні цілі документу державного планування (ДДП) та його зв’язок з іншими ДДП:

Документація державного планування ‒ Генеральний план з планом зонування території м. Баштанка Миколаївської області є документацією з просторового планування на місцевому рівні.

Основною ціллю розроблення документації з просторового планування на місцевому рівні є відображення поточного стану соціального та економічного розвитку в м. Баштанка Баштанського району Миколаївської області.

Містобудівна документація включає в себе цифровий кадастр, розвиває функціональне зонування і враховує стратегії і плани загальнонаціонального і місцевого розвитку (Схема планування території Миколаївської області (затверджена рішенням Миколаївської обласної ради від 21 листопада 2008 року №21).

Те, якою мірою ДДП визначає умови для здійснення діяльності або надання документів дозвільного характеру на реалізацію видів діяльності та об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля, у тому числі інформацію щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів:

Генеральний план з планом зонування території м. Баштанка Миколаївської області передбачається розміщення сільськогосподарських підприємств та виробництв  V, IV, III класів санітарної класифікації.

Заплановані об’єкти відносяться до другої категорія видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля. Процедуру оцінки впливу на довкілля здійснити у відповідності до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

Ймовірні наслідки:

а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення – незабезпечення централізованим водопостачанням та водовідведенням, забруднення водних ресурсів, накопичення відходів та незадовільний стан полігонів твердих побутових відходів, забруднення грунтових вод від скидів сільськогосподарських підприємств та виробництв;

б) для територій з природоохоронним статусом – відсутні;

в) транскордонні наслідки, у тому числі для здоров’я населення – відсутні.

Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі, якщо ДДП не буде затверджено:

Не передбачаються.

Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час СЕО:

Не передбачаються.

Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання ДДП:

Облаштування ділянок водопровідних споруд з бурінням нових свердловин, прокладка мереж водопостачання по території населеного пункту, улаштування локальних очисних споруд комунальної каналізації, улаштування локальних очисних споруд виробничої каналізації, відведення поверхневого стоку з територій населених пунктів у понижені ділянки рел’єфу з попереднім очищенням на пісколовках для затримання нерозчинних домішок, запровадження системи роздільного збору побутових відходів.

Пропозиції до структури та змісту СЕО:

Виконати відповідно до вимог ДСТУ-Н Б Б.1.1-10:2010 «Настанова з виконання розділів «Охорона навколишнього природного середовища» у складі містобудівної документації» та вимог частини другої ст. 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

 

Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції та строки їх подання:

Начальник відділу, головний архітектор Баштанської ОТГ – Сириця Леонід Миколайович.

 • моб. (096) 58-96-760,
 • е-mail: bachtmistobud@gmail.com

56101, м. Баштанка, вул. Героїв Небесної Сотні, 38 Баштанська міська рада Баштанського району Миколаївської області.

Міський голова                                                                             І. РУБСЬКИЙ

Баштанська міська рада повідомляє наступне:

 з 08 грудня 2019 року по 11 лютого 2019 року були здійснені громадські обговорення відповідно до статті 12 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» з питання розгляду звітів про стратегічну екологічну оцінку до документу державного планування – генеральний план з планом зонування (зонінг) території м. Баштанка  Баштанської міської ради Баштанського району Миколаївської області на підставі рішення Баштанської міської ради VI сесії сьомого скликання від 06.05.2016 року №1.

Замовник документу державного планування та звіту про СЕО, який приймає рішення про затвердження документу, – Баштанська міська рада Баштанського району Миколаївської області, виконавець – КП «Парковка та реклама».

Пропозиції та зауваження від громадськості протягом зазначеного строку не надавалися.

Протягом зазначеного строку були здійснені консультацій з управлінням охорони здоров’я Миколаївської ОДА та  управлінням екології та природних ресурсів Миколаївської ОДА у процесі стратегічної екологічної оцінки передбачається, відповідно до ст. 13 ЗУ «Про стратегічну екологічну оцінку».

Баштанська міська рада пропонує до затвердження проекти державного планування у представленому вигляді.

 

Орієнтовний план проведення консультацій з громадськістю на 2019 рік »

Звіт про проведення громадського обговорення проекту Орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю на 2019 рік »

Звіт про проведене громадське обговорення проекту Орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю на 2019 рік

 1. Орган виконавчої влади, який проводить обговорення:

Баштанська міська рада

 1. Питання або назва проекту акта, винесеного на обговорення:

Орієнтовний план проведення консультацій з громадськістю на 2019 рік

 1. Інформація про осіб, що взяли участь в обговоренні:

Мешканці міста Баштанка

 1. Інформація про пропозиції, що надійшли до органу виконавчої влади за результатами обговорення:

Пропозицій та зауважень до проекту Орієнтовного плану консультацій з громадськістю на 2019 рік надійшли такі пропозиції:

1) у січні-лютому провести громадські обговорення Плану розвитку Миколаївської області на 2019‒2021 рр.;

2) звіти комунальних підприємств «Добробут» та «Міськводоканал»;

3) святкування 90-річчя Баштанської МТС (29.04.2019);

4). перенести з жовтня на початок року «круглий стіл» щодо Програми розвитку культури та туризму;

5) передбачити святкування 75 річниці визволення України від німецько-фашистських загарбників;

6) влючити до відділ культури та туризму вшанування творчості видатного митця «Григорій Довженко – автор кам’яних вишиванок», проводитиметься у квітні 2019 року.

Проект підтримало 62 особи.

 1. Інформація про рішення, прийняті за результатами обговорення:

За результатами обговорення вирішено затвердити Орієнтовний план проведення консультацій з громадськістю на 2019 рік

Інформаційне повідомлення про підготовку проекту Орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю Баштанської міської ради на 2019 рік (завершено 1 листопада 2018 року) »

Баштанська міська рада на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» розробляє Орієнтовний план проведення консультацій з громадськістю Баштанської міської ради на 2019 рік.

Відповідно до пункту 3 Порядку проведення консультацій з громадськістю Консультації з громадськістю проводяться з питань, що стосуються суспільно-економічного розвитку громади, реалізації та захисту прав і свобод громадян, задоволення їх політичних, економічних, соціальних, культурних та інших інтересів.

Орієнтовний план затверджується до початку року, оприлюднюється на офіційному веб-сайті Баштанської міської ради та в інший прийнятний спосіб.

При цьому, відповідно до пункту 5 Порядку консультації з громадськістю відповідальним за організацію і проведення консультацій з громадськістю є відділ з питань засобів масової інформації  та зв’язків з громадськістю виконавчого комітету міської ради.

Згідно з пунктом 11 Порядку проведення консультацій з громадськістю консультації з громадськістю проводяться у формі публічного громадського обговорення та/або електронні консультації з громадськістю щодо проектів нормативно-правових актів, які:

стосуються конституційних прав, свобод та обов’язків громадян;

стосуються життєвих інтересів громадян, у тому числі впливають на стан навколишнього природного середовища;

передбачають провадження регуляторної діяльності у певній сфері;

визначають стратегічні цілі, пріоритети і завдання у відповідній сфері місцевого самоврядування;

стосуються інтересів територіальної громади, здійснення повноважень місцевого самоврядування;

визначають порядок надання адміністративних послуг;

стосуються правового статусу громадських об’єднань, їх фінансування та діяльності;

передбачають надання пільг чи встановлення обмежень для суб’єктів господарювання та інститутів громадянського суспільства;

стосуються присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності, які за ними закріплені, об’єктам права власності, які належать фізичним особам, імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій;

стосуються витрачання бюджетних коштів (звіти головних розпорядників бюджетних коштів за минулий рік).

Враховуючи вищезазначене, пропонуємо до 01 листопада 2018 року підготувати пропозиції до Орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю Баштанської міської ради на 2019 рік.

Під час формулювання пропозицій просимо:

1) вказати найменування інституту громадянського суспільства або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи, контактні дані (телефон, електронна пошта);

2) зазначити суть та обґрунтування питання, вирішення якого потребує проведення консультацій з громадськістю;

3) зазначити орієнтовний період проведення консультації;

4) надати відповідні матеріали (у разі наявності).

Пропозиції подавати на поштову адресу Баштанської міської ради (56101, м. Баштанка, вул. Героїв Небесної Сотні, 38, каб. 9) або на електронну пошту: bashtanka.zmi@ukr.net до 1 листопада 2018 року.

Повідомлення про проведення громадського обговорення проекту Орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю на 2019 рік »

 1. Орган виконавчої влади, який проводить обговорення:

Баштанська міська рада

 1. Питання або назва проекту акта, винесеного на обговорення:

ПРОЕКТ ОРІЄНТОВНОГО ПЛАНУ проведення консультацій з громадськістю в Баштанській міській раді на 2019 рік

 1. Альтернативні варіанти вирішення питання:

‒ схвалення громадськістю проекту Орієнтовного плану без зауважень;

‒ схвалення громадськістю проекту Орієнтовного плану із урахуванням отриманих пропозицій та зауважень.

 1. Спосіб забезпечення участі в обговоренні представників визначених соціальних груп населення та заінтересованих сторін:

‒ публікація проекту Орієнтовного плану на офіційному веб-сайті Баштанської міської ради у розділі «Консультації з громадськістю» за посиланням

 1. Соціальні групи населення та заінтересовані сторони, на які поширюватиметься дія прийнятого рішення:

‒ органи виконавчої влади та місцевого самоврядування;

‒ організації громадянського суспільства;

‒ мешканці Баштанської міської об’єднаної громади.

 1. Можливі наслідки проведення в життя кожного альтернативного рішення для різних соціальних груп населення та заінтересованих сторін:

‒ підвищення рівня взаємодії органів виконавчої влади та організацій громадянського суспільства;

‒ відкритість прийняття управлінських рішень.

 1. Місце, час проведення заходів з громадського обговорення, реєстрація учасників:

Громадське обговорення відбудеться 29 листопада 2018 р. о 15.00 у залі засідань міської ради за адресою: 56101 м. Баштанка, вул. Героїв Небесної Сотні, 38. Початок реєстрації учасників о 14.40.

 1. Поштова та електронна адреса, строк і форма подання письмових пропозицій та зауважень (додаток):

Пропозиції (зауваження) подаються за формою додатку до 27 листопада 2018 року в письмовій формі за адресою: вул. Героїв Небесної Сотні, 37 (ІІ поверх РДА, каб. «Відділ з питань засобів масової інформації та зв’язків з громадськістю виконавчого комітету міської ради») або на електронну адресу bashtanka.zmi@ukr.net.

 1. Консультації з питань, що виноситься на громадське обговорення, надаються

‒ за адресою: вул. Героїв Небесної Сотні, 37 (ІІ поверх РДА, каб. «Відділ з питань засобів масової інформації та зв’язків з громадськістю виконавчого комітету міської ради»);

‒ або за тел.: (05158) 2 70 67.

 1. Прізвище, ім’я, по батькові відповідальної особи:

Начальник відділу з питань ЗМІ та зв’язків з громадськістю ‒ Виноградова Олена Григорівна.

 1. Строк і спосіб оприлюднення результатів обговорення:

Звіт за результатами обговорення буде оприлюднений на офіційному веб-сайті Баштанської міської ради у розділі «Консультації з громадськістю» не пізніше, ніж за два тиждень після закінчення обговорення.

Повідомлення (завершено 2 листопада 2018р.) »

Шановні мешканці Баштанської об’єднаної територіального громади доводимо до Вашого відома, що відповідно до розпорядження міського голови від 18.10.2018 № 203-р «Про проведення консультацій з громадськістю щодо проекту бюджету Баштанської об’єднаної  територіальної громади на 2019 рік» проводяться електронні консультації з метою вивчення громадської думки щодо формування бюджету громади на 2019 рік. Впливайте на місцеву бюджетну політику – надавайте свої пропозиції, адже бюджет громади – це гроші громади, ваші гроші!

Залишити свої побажання Ви можете на офіційному веб – сайті міської ради у вигляді анкети до 02 листопада 2018 року.

Довідки за телефоном 2 67 48, 2 70 67 Анкета

 

Звіт

про проведення консультацій з громадськістю щодо проекту бюджету Баштанської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік

Відповідно до розпорядження міського голови від 18.10.2018 № 203 – р «Про проведення консультацій з громадськістю щодо проекту бюджету Баштанської міської ради»  25 жовтня 2018 року  в межах програми DOBRE громадського партнерства «За прозорі місцеві бюджети» заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Світлана Євдощенко, працівники фінансового відділу міської ради  разом з  менеджером проекту благодійного фонду “Ласка” Лілією Атнажевою та членами Молодіжної ради  проводили ознайомлення громади з виконанням бюджету Баштанської об’єднаної територіальної громади 2018 року та приймали пропозиції до бюджету 2019 року.

Така ж зустріч з громадою міста також відбулася у стінах міської ради за головуванням голови об’єднаної громади Івана Рубського. Дізнатись більше про бюджет нашого міста прийшли голови громадських і благодійних організацій, депутати міської ради та жителі міста.

Про бюджет, його суть, етапи впровадження та фінансову основу презентував та розповів експерт програми DOBRE Олександр Мошнягул.

Він зауважив, що головна мета проведення консультацій з громадськістю – залучити мешканців громади до дії, активізувати їх та дати можливість проявити ініціативу. Обговорення та надання пропозицій  − це механізм, який передбачає взаємодію влади і громади. Завдяки цьому мешканці можуть долучитися до того, шоб розподіляти кошти міського бюджету, проявивши при цьому ініціативу, небайдужість. Все, що потрібно від громадян – надати свої пропозиції.

Свої пропозиції щодо бюджету 2019 року всі бажаючі мали можливість  залишити на офіційному веб-сайті міської ради у вигляді анкети до                       02 листопада 2018 року.

Таке ж ознайомлення громади з виконанням бюджету Баштанської об’єднаної територіальної громади 2018 року та приймали пропозиції до бюджету 2019 року  було проведено старостами  на своїх територіях.

Загалом до міської ради надійшло 235 анкет від жителів громади з пропозиціями, які необхідно включити в бюджет 2019 року.

Головними питаннями, що хвилюють мешканців громади є:

 • поточний та капітальний ремонт вулиць та доріг населених пунктів;
 • покращення якості питної води;
 • поточний та капітальний ремонт закладів соціально – культурної сфери;
 • відновлення сполучення від сіл громади до м. Баштанка
 • вуличне освітлення.

 

Всі пропозиції вивчено та надано головним розпорядникам коштів міського бюджету для розгляду та подальшого врахування їх в проект бюджету на 2019 рік.

Повідомлення щодо результатів громадських обговорень заяви про визначення обсягу СЕО проекту документу державного планування населеного пункту Добре »

Баштанська міська рада повідомляє наступне:

09 листопада 2018 року розпочалася процедура громадського обговорення заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки генерального плану населеного пункту Добре Баштанського району Миколаївської області поєднаного з планом зонування території зі зміною меж.

Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки була оприлюднена на офіційному веб-сайті http://bashtanka.org.ua/ від 09.11.2018 року.

Відповідно до п. 6 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», заяви про визначення обсягу СЕО по одній копії на паперових носіях та в електронному вигляді були подані до управлінь охорони здоров’я та  екології та природних ресурсів Миколаївської обласної державної адміністрації.

Строк громадського обговорення заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки, відповідно до ст. 10 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»,  встановлений 15 днів з дня оприлюднення заяви (23.11.2018 року).

Протягом встановленого строку зауважень та пропозицій громадськості  до замовника не надходило.

Баштанська міська рада отримала пропозиції від Управління екології та природних ресурсів Миколаївської обласної державної адміністрації від 20.11.2018 року №01-04/3415-04 та Управління охорони здоров’я Миколаївської обласної державної адміністрації від 21.11.2018 року №7148-17-18 до заяви про визначення обсягу СЕО проекту Генерального плану населеного пункту поєднаного з планом зонування території села Добре Баштанського району Миколаївської області.

Враховуючи отримані пропозиції від місцевих служб:

Баштанська міська рада вирішила врахувати наступні пропозиції:

 1. Здійснити аналіз та оцінку поточного стану довкілля території населеного пункту та представити прогнозні зміни цього стану.
 2. Визначити ймовірні наслідки можливих впливів на стан довкілля, оцінити величину й значимість впливів і ризиків, розробити заходи спрямовані на запобігання та мінімізацію негативних впливів і посилення позитивних впливів.
 3. У складі містобудівної документації здійснити розрахунок потреби у озеленених територіях загального користування та запланувати відповідні території в межах населеного пункту.
 4. Розробити заходи зі зменшення впливу від автотранспорту, а саме: ремонт, реконструкція, утримання доріг у нормальному стані; удосконалення поперечного профілю вулиць, створення спеціальних смуг зелених насаджень; поліпшення параметрів вулиць в плані та поздовжньому профілі.
 5. Розробити спеціальні шумозахисні заходи на відстані не менше 50 м від осі крайньої залізничної колії до прилеглої території житлової та громадської забудови з використанням шумозахисного озеленення або інших шумозахисних та природоохоронних заходів.
 6. Розроблення комплексу заходів з рекультивації частини території в межах населеного пункту.
 7. Розроблення комплексу заходів з рекультивації існуючого сміттєзвалища, що розташоване за межами населеного пункту з півночі, санітарно-захисна зона якого потрапляє на території прилеглої житлової забудови та порушує вимоги ДСП 173-96.
 8. Врахувати та аналізувати підходи у сфері поводження з відходами, що визначені Національною стратегією управління відходами в Україні до 2030 року, затвердженою розпорядженням Кабінету Міністрів України від 08.11.2017 року №820-р.
 9. Провести геологорозвідувальні роботи, щодо пошуку водоносних горизонтів, придатних для використання з метою забезпечення питного водопостачання.
 10. Провести дослідження обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря з визначення їх санітарно-захисних зон та прогнозований вплив на забруднення атмосферного повітря стаціонарними джерелами, розробляти заходи зі зменшення негативного впливу на навколишнє середовище.
 11. Здійснення процедури оцінки впливу на довкілля виконати відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».
 12. Враховуючи те, що в межах населеного пункту в наявності водні об’єкти – стави, визначати розмір та межі прибережних смуг, згідно ст. 88 Водного Кодексу України. В подальшому розробити проект землеустрою щодо визначення меж прибережної захисної смуги водного об’єкту, проектні рішення, що покладені у документації з просторового планування повинні бути враховані при наступному розроблені цього проекту, згідно п. 14.4.1 ДБН Б.2.2-12:2008.
 13. Враховуючи наявність процесів руйнації берегів, розробити комплекс заходів проти руйнації берегів.

Баштанська міська рада вирішила відхилити наступні пропозиції:

 1. Враховуючи відсутність зсувних процесів розроблення комплексу заходів протизсувних процесів не має потреби.
 2. Враховуючи відсутність полігону твердих побутових відходів поблизу с. Добре та проектні рішення містобудівної документації, в результаті якої прийняте рішення щодо складування ТПВ на території існуючого полігону ТПВ поблизу м. Баштанки, тому проводити дослідження місця складування твердих побутових відходів та визначати рівень екологічної безпеки будуть внесені до складу заходів при складанні звіту зі СЕО м. Баштанка.

Відповідальний спеціаліст:

Начальник відділу, головний архітектор Баштанської об’єднаної територіальної громади – Сириця Леонід Миколайович, моб +380965896760 е-mail: bachtmistobud@gmail.com

56101, м. Баштанка, вул. Героїв Небесної Сотні, 38, Баштанська міська  рада Баштанського району Миколаївської області.

 

Міський голова                                                                     І. РУБСЬКИЙ